პარტნიორები
კონტაქტი

ჭავჭავაძის გამზირი 17ე

0179 თბილისი, საქართველო

ტელ: +995 (32) 2 22 05 05

ფაქსი: +995 (32) 2 22 02 06

ელ-ფოსტა: ugt@ugt.ge